shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.062.587
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2011
Begindatum:17 juni 2011
Naam:LogiCare 2D
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2011
Adres van de zetel: Rue de Lantin 122
4000 Liège
Sinds 7 december 2023
Telefoonnummer:
0479630235 Sinds 17 juni 2011(1)
Faxnummer:
042478165 Sinds 17 juni 2011(1)
E-mail:
florencededee@logicare2d.beSinds 17 juni 2011(1)
Webadres:
www.logicare2d.be Sinds 17 juni 2011(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dedée ,  Florence  Sinds 7 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 december 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 21 maart 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 7 december 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 juni 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug