shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.473.452
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 2022
Begindatum:1 juli 2011
Naam:EuroChem Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2012
Adres van de zetel: Scheldelaan 600 Stratenplan
2040 Antwerpen
Extra adresinfo: Haven 725
Sinds 1 juli 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dejongh ,  Filip  Sinds 1 juli 2011
Bestuurder Hechler ,  Marc  Sinds 29 juni 2022
Bestuurder LUIGS ,  TOM  Sinds 29 juni 2022
Gedelegeerd bestuurder Dejongh ,  Filip  Sinds 30 maart 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 juli 2011
Vrijstelling
Sinds 5 juli 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  20.150  -  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Sinds 1 augustus 2011
Btw 2008  20.130  -  Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
Sinds 1 augustus 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  20.150 -  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Sinds 1 april 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 149.020.173,14 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug