shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.496.614
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2011
Begindatum:1 juli 2011
Naam:SPREDS
Naam in het Frans, sinds 27 maart 2018
Adres van de zetel: Koloniënstraat 11
1000 Brussel
Sinds 7 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Coppieters 't Wallant ,  Olivier  Sinds 10 juni 2021
Bestuurder de Radzitzky d'Ostrowick ,  Charles-Albert  Sinds 31 januari 2017
Bestuurder Fally ,  Benoît  Sinds 2 oktober 2018
Bestuurder van der Meerschen ,  Gilles  Sinds 31 januari 2017
Bestuurder Vaxelaire ,  Roland  Sinds 31 januari 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 december 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 16 mei 2018
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 16 mei 2018
Btw 2008  69.109  -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 mei 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 3 december 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.860.676,14 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug