shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.956.175
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2006
Begindatum:8 mei 2006
Naam:PIONEERING SPIRIT MARINE CONTRACTORS
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2015
Adres van de zetel: Stationsstraat 180
2910 Essen
Sinds 8 mei 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 mei 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Heerema ,  Edward  Sinds 20 juni 2011
Bestuurder Heerema ,  Pieter  Sinds 25 maart 2024
Bestuurder Kooger ,  Cornelis  Sinds 20 juni 2011
Persoon belast met dagelijks bestuur Heerema ,  Pieter  Sinds 25 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 20 juli 2011
Vrijstelling
Sinds 20 juli 2011
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 juli 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 20.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0837.936.478 (PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug