shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.421.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 september 2011
Begindatum:20 september 2011
Naam:Be Park
Naam in het Frans, sinds 19 september 2011
Adres van de zetel: Maliestraat 50
1050 Elsene
Sinds 26 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 september 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 mei 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 5 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 5 december 2011
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 5 december 2011
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 december 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  52.210 -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 september 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 274.513,30 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug