shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.024.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2011
Begindatum:30 september 2011
Naam:PATISSERIE NICOLAS ARNAUD
Naam in het Frans, sinds 30 september 2011
Adres van de zetel: Amerikaanse straat 93
1050 Elsene
Sinds 30 september 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 september 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Arnaud ,  Nicolas  Sinds 30 september 2011
Zaakvoerder (2) Bonnet ,  Ludivine  Sinds 30 september 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 5 december 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 december 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 oktober 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 5 december 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 december 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 oktober 2011
Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 oktober 2011
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 22 oktober 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug