shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.095.710
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2011
Begindatum:16 november 2011
Naam:JANSSEN-JACOBS
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2011
Adres van de zetel: Langestraat 27-29
8000 Brugge
Sinds 16 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Jacobs ,  Kim  Sinds 16 november 2011
Zaakvoerder (2) Janssen ,  Gerrit  Sinds 16 november 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 september 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 16 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 november 2011
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 16 november 2011
Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 november 2011
Btw 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 november 2011
Btw 2008  47.610  -  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 november 2011
Btw 2008  47.650  -  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 november 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 7 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug