shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.289.987
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2012
Begindatum:1 februari 2012
Naam:Artisan Farms Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 26 januari 2012
Adres van de zetel: Louis Mariënlaan 2A   bus 3
2970 Schilde
Sinds 24 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Van Aken ,  Mirèse  (0894.692.762)   Sinds 26 september 2014
Vaste vertegenwoordiger 0894.692.762   Sinds 26 september 2014
Zaakvoerder (2)0429.236.381   Sinds 26 september 2014
Zaakvoerder (2) ZIEGLER ,  ANDREW  Sinds 24 april 2012
Zaakvoerder (2) ZIEGLER ,  CARLENE  Sinds 24 april 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 1 februari 2012
Btw 2008  93.127  -  Activiteiten van paardensportclubs
Sinds 1 februari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  93.110 -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug