shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.383.425
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 februari 2012
Begindatum:3 februari 2012
Naam:Vlaams Energiebedrijf
Naam in het Nederlands, sinds 25 januari 2012
Afkorting: VEB
Naam in het Nederlands, sinds 25 januari 2012
Adres van de zetel: Havenlaan 86C Stratenplan  bus 301
1000 Brussel
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer:
+32 2 4213200 Sinds 1 januari 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://www.vlaamsenergiebedrijf.eu/ Sinds 1 januari 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 25 april 2012
Vrijstelling
Sinds 25 april 2012
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 mei 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 25 januari 2012
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  35.230  -  Handel in gas via leidingen
Sinds 1 juni 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  74.909 -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 2 mei 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 50.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug