shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.892.575
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 februari 2012
Begindatum:23 februari 2012
Naam:NGDATA
Naam in het Nederlands, sinds 23 februari 2012
Adres van de zetel: Sluisweg 2 Stratenplan  bus 10
9000 Gent
Sinds 24 oktober 2016
Telefoonnummer:
09/3388220 Sinds 24 oktober 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@ngdata.comSinds 24 oktober 2016(1)
Webadres:
www.ngdata.com Sinds 24 oktober 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 maart 2012
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 maart 2012
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 maart 2012
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 maart 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 juni 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.929.462,63 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 februari 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug