shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.607.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2012
Begindatum:13 juni 2012
Naam:ROUWCENTRUM DEPOORTER
Naam in het Nederlands, sinds 13 juni 2012
Adres van de zetel: Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27
8870 Izegem
Sinds 13 juni 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Depoorter ,  Peter  Sinds 13 december 2021
Bestuurder Verhulst ,  Tom  Sinds 13 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2012
 
Begrafenisondernemer
Sinds 2 juli 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid begrafenisondernemer
Sinds 2 juli 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  96.031  -  Uitvaartverzorging
Sinds 13 juni 2012
Btw 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 13 juni 2012
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 26 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juni 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

0408.422.458 (Marnix Depoorter Ghillemyn)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 december 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug