shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0847.562.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2012
Begindatum:18 juli 2012
Naam:CRESCELAN
Naam in het Nederlands, sinds 13 september 2018
Adres van de zetel: Attenhovenstraat 38
3400 Landen
Sinds 25 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 juli 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Cretskens ,  Raymond  (0463.950.505)   Sinds 18 juli 2012
Vaste vertegenwoordiger Lemmens ,  Susanna  (0812.719.151)   Sinds 18 juli 2012
Zaakvoerder (2)0463.950.505   Sinds 18 juli 2012
Zaakvoerder (2)0812.719.151   Sinds 18 juli 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 30 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.115  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
Sinds 30 juli 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.114 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 1 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 juli 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug