shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.096.833
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 augustus 2012
Begindatum:20 augustus 2012
Naam:HET DISCHHOF
Naam in het Nederlands, sinds 9 augustus 2012
Adres van de zetel: Dodepaardenstraat(BK) 58 Stratenplan
8600 Diksmuide
Sinds 9 augustus 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dischhof.beSinds 9 augustus 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 9 augustus 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Debergh ,  Dries  Sinds 9 augustus 2012
Zaakvoerder (3) Debergh ,  Walter  Sinds 1 september 2012
Zaakvoerder (3) Huyghe ,  Katrien  Sinds 2 januari 2013
Zaakvoerder (3) Rommelaere ,  Magda  Sinds 2 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 5 augustus 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 5 augustus 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2012
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  01.410  -  Fokken van melkvee
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  47.291  -  Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 september 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 december 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug