shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.418.814
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 2012
Begindatum:1 augustus 2012
Naam:Willems, Erik
Sinds 1 augustus 2012
Telefoonnummer:
016/73.52.10 Sinds 1 augustus 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
erik@tapovan.beSinds 1 augustus 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Willems ,  Erik  Sinds 1 augustus 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 september 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 september 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2012
Toelatingen ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen?  Klik hier
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  94.993  -  Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering
Sinds 1 september 2012
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug