shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.634.192
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2012
Begindatum:15 oktober 2012
Naam:Atila, Isa
Sinds 15 oktober 2012
Telefoonnummer:
071/419294 Sinds 15 oktober 2012(1)
Faxnummer:
071/885294 Sinds 15 oktober 2012(1)
E-mail:
carluxe50@gmail.comSinds 15 oktober 2012(1)
Webadres:
www.car-luxe.be Sinds 15 oktober 2012(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Atila ,  Isa  Sinds 15 oktober 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2012
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 15 oktober 2012
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 15 oktober 2012
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 15 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 15 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 12 september 2012
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 12 september 2012
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 12 september 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 17 oktober 2012
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 17 oktober 2012
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 15 oktober 2012
Btw 2008  45.192  -  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 15 oktober 2012
Btw 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 15 oktober 2012
Btw 2008  45.194  -  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
Sinds 15 oktober 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 augustus 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug