shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0849.826.502
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0849.830.559 afgesloten sinds 25/02/2016)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2012
Begindatum:19 oktober 2012
Naam:ERWIN BASECQ
Naam in het Nederlands, sinds 19 oktober 2012
Adres van de zetel: Turnhoutsebaan 65   bus 7
2140 Antwerpen
Sinds 19 oktober 2012

Doorgehaald adres sinds 12 oktober 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Basecq ,  Erwin  Sinds 19 oktober 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 mei
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0849.830.559 afgesloten sinds 25/02/2016
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0849.826.502 0849.830.559

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0849.826.502

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0849.826.502 0849.830.559

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug