shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0859.876.888
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 2003
Begindatum:31 juli 2003
Naam:Genetisch Diagnostisch Netwerk
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2003
Genetic Diagnostic Network
Naam in het Engels, sinds 1 juli 2003
Afkorting: Gendia
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2003
Adres van de zetel: Emiel Vloorsstraat 9
2020 Antwerpen
Sinds 1 januari 2010
Telefoonnummer:
+32 3 303 08 01 Sinds 1 januari 2010(1)
Faxnummer:
+32 3 238 77 70 Sinds 1 januari 2010(1)
E-mail:
patrick.willems@genetic-diagnostic.netSinds 1 januari 2010(1)
Webadres:
www.GENDIA.net Sinds 1 januari 2010(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Braekel ,  Luc  Sinds 9 mei 2018
Bestuurder Wessels ,  Maria  Sinds 1 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  86.901  -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 1 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  86.901 -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2003
 
 

Linken tussen entiteiten

0820.932.477 (MutaBASE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug