shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0860.002.790
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 augustus 2003
Begindatum:7 augustus 2003
Naam:GROWNERS
Naam in het Frans, sinds 13 februari 2017
Afkorting: SVP
Naam in het Frans, sinds 7 augustus 2003
Adres van de zetel: Chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne
Sinds 14 januari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 augustus 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.100 -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 325.000,00 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0450.707.629 (NOUVELLE SOCIETE IMMOBILIERE LE ZEBRE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 september 2017
0891.148.304 (TETRYS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 augustus 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug