shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0862.390.376
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 2003
Begindatum:24 december 2003
Naam:BASF BELGIUM COORDINATION CENTER
Naam in het Nederlands, sinds 30 november 2011
Adres van de zetel: Scheldelaan 600 Stratenplan
2040 Antwerpen
Extra adresinfo: HAVEN 725
Sinds 22 december 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 10 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger Hoekstra ,  Imco  (0404.754.472)   Sinds 1 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Remeysen ,  Jan  (0404.754.472)   Sinds 1 januari 2020
Zaakvoerder 0404.754.472   Sinds 22 december 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 29 januari 2004
Vrijstelling
Sinds 29 januari 2004
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.929  -  Overige kredietverstrekking, n.e.g.
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  46.120  -  Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Sinds 1 juli 2013
Btw 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 12 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2004
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.642.875 (BASF Business Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2020
0403.047.371 (BASF BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2011
0417.791.569 (BASF CONSTRUCTION CHEMICALS BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2012
0461.326.357 (BTC SPECIALITY CHEMICAL DISTRIBUTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2013
0685.756.742 (BASF Agricultural Solutions Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug