shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0862.419.278
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2003
Begindatum:29 december 2003
Naam:ThinFactory
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2003
Adres van de zetel: Ikaroslaan 25 Stratenplan
1930 Zaventem
Sinds 1 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 mei 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0833.073.018   Sinds 20 februari 2017
Bestuurder VAN DEN EIJNDEN ,  ANTONIUS  Sinds 1 februari 2020
Vaste vertegenwoordiger Kuijpers ,  Iwan  (0833.073.018)   Sinds 20 februari 2017
Gedelegeerd bestuurder VAN DEN EIJNDEN ,  ANTONIUS  Sinds 30 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 29 december 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 december 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 januari 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 26 februari 2010
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 26 februari 2010
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 26 februari 2010
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 26 februari 2010
Btw 2008  77.330  -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 26 februari 2010
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 26 februari 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.510 -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.195.400,00 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 28 februari
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug