shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0862.438.678
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2003
Begindatum:29 december 2003
Naam:Diensten-aan-Huis
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2005
Adres van de zetel: Baron Ruzettelaan 182 Stratenplan
8310 Brugge
Sinds 1 maart 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 38  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 september 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 518.610,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 december 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2004
 
 

Linken tussen entiteiten

0437.811.181 (THUISDIENST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2019
0453.190.532 (SMILE 4 YOU)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2019
0877.325.012 (YOUR FREETIME)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2019
0895.968.115 (GROEP D & D)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug