shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0864.391.150
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 2004
Begindatum:30 maart 2004
Naam:OUD-HEVERLEE LEUVEN
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2004
Adres van de zetel: Kardinaal Mercierlaan 46
3001 Leuven
Sinds 3 juni 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
paul.vanderschueren@ohl.beSinds 3 juni 2004(1)
Webadres:
www.ohl.be Sinds 3 juni 2004(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk (2)
Sinds 30 maart 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 november 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  93.121  -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  93.121 -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 20 november 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.875,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug