shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0864.484.487
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 2003
Begindatum:21 november 2003
Naam:Programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2003
Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Naam in het Frans, sinds 22 november 2003
Föderaler öffentlicher Programmierungsdienst Sozialeingliederung, Armutsbekämpfung und Sozialwirtschaft
Naam in het Duits, sinds 21 november 2003
Afkorting: POD MI
Naam in het Nederlands, sinds 21 november 2003
SPP IS
Naam in het Frans, sinds 21 november 2003
FöP Sozialeingliederung
Naam in het Duits, sinds 21 november 2003
Adres van de zetel: Kruidtuinlaan 50 Stratenplan  bus 165
1000 Brussel
Extra adresinfo: WTC II
Sinds 1 september 2018
Telefoonnummer:
+3225088586 Sinds 1 september 2018(1)
Faxnummer:
3225088610 Sinds 1 september 2018(1)
E-mail:
question@mi-is.beSinds 1 september 2018(1)
Webadres:
www.mi-is.be Sinds 1 september 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Programmatorische federale overheidsdienst
Sinds 21 november 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter Lesiw ,  Alexandre  Sinds 31 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2014
Aanbestedende overheid
Sinds 21 november 2003
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  84.120  -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 juni 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug