shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0864.542.984
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 2004
Begindatum:5 april 2004
Naam:ALLNEX BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 24 juni 2013
ALLNEX BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 24 juni 2013
Adres van de zetel: Anderlechtstraat 33
1620 Drogenbos
Sinds 1 juni 2017
Telefoonnummer:
02/334.51.11 Sinds 1 juni 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.allnex.com Sinds 1 juni 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 april 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder FRANCA E SILVA DE QUINTANILHA MANTAS ,  MIGUEL  Sinds 1 februari 2016
Bestuurder Mestel ,  Andreas  Sinds 9 mei 2023
Bestuurder Taylor ,  Duncan  Sinds 3 april 2013
Gedelegeerd bestuurder FRANCA E SILVA DE QUINTANILHA MANTAS ,  MIGUEL  Sinds 1 februari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  20.160  -  Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  22.220 -  Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 220.494.783,13 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug