shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0865.072.031
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 mei 2004
Begindatum:3 mei 2004
Naam:Devos
Naam in het Nederlands, sinds 25 juni 2019
Adres van de zetel: Stationsstraat 20
8650 Houthulst
Sinds 23 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Devos ,  Rik  Sinds 21 april 2004
Zaakvoerder (1) Van Buyten ,  Nancy  Sinds 21 april 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 18 mei 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 mei 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 juni 2019
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 26 juni 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 mei 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2005
 
 

Linken tussen entiteiten

0869.801.869 (D&D BOOKSHOP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 oktober 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 25 juni 2019, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug