shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0866.590.377
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juli 2004
Begindatum:30 juli 2004
Naam:IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION
Naam in het Frans, sinds 6 juli 2004
Adres van de zetel: Chaussée de Tirlemont 75
5030 Gembloux
Sinds 1 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 juli 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 februari 2020
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 15 februari 2020
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 15 februari 2020
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.102 -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.388.984,80 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0415.843.255 (Société nouvelle de Distribution)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 juli 2004
0466.499.526 (TANDIMO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug