shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0867.499.902
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 september 2004
Begindatum:20 september 2004
Duur entiteit : 1 (in jaren)
Naam:NOMADESK
Naam in het Nederlands, sinds 15 mei 2009
Adres van de zetel: Kortrijksesteenweg 1146
9051 Gent
Sinds 1 december 2017
Telefoonnummer:
+32 9 233 68 86 Sinds 1 december 2017(1)
Faxnummer:
+32 240 10 39 Sinds 1 december 2017(1)
E-mail:
info@nomadesk.comSinds 1 december 2017(1)
Webadres:
www.nomadesk.com Sinds 1 december 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 november 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 692.602,22 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug