shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0867.719.735
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2004
Begindatum:8 oktober 2004
Naam:LIEVEN SCHOEVAERTS
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 2004
Adres van de zetel: Hanswijk de Bercht 45
2800 Mechelen
Sinds 1 september 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 oktober 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2)0881.533.129   Sinds 1 juni 2006
Zaakvoerder (2) Massart ,  Nele  Sinds 1 april 2007
Zaakvoerder (2) Spruyt ,  Erna  Sinds 8 oktober 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 2 november 2004
 
Brood- en banketbakker
Sinds 2 november 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug