shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0870.017.447
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 november 2004
Begindatum:17 november 2004
Naam:Belgomilk
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2004
Adres van de zetel: Fabriekstraat(KAL) 141 Stratenplan
9120 Beveren
Sinds 8 november 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 november 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 november 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 november 2004
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 40.247.650,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.890.547 (INTERCOOPERATIVE ZUIVELFABRIEK VAN ANTWERPEN INZA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2014
0431.515.287 (KEMPICO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug