shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0870.019.427
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 november 2004
Begindatum:17 november 2004
Naam:Milcobel
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2004
Adres van de zetel: Fabriekstraat(KAL) 141
9120 Beveren
Sinds 8 november 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.milcobel.com Sinds 15 juni 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 15 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 8 november 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 november 2004
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 23 maart 2016
Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0443.908.919 (BELGOMILK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 mei 2005
0445.751.127 (BZU MELKAANVOER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 mei 2005
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug