shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0874.195.474
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 2005
Begindatum:1 juni 2005
Naam:Telersvereniging Industriegroenten
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2005
Afkorting: INGRO
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2005
Adres van de zetel: Diksmuidsesteenweg 329 B Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 1 april 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 juni 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 augustus 2007
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.319  -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.319 -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 22.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug