shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0874.778.959
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2005
Begindatum:30 juni 2005
Naam:assurvita Bortels-Kindermans
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 2021
Commerciële Naam:assurvita Bortels-Kindermans of Kantoor Bortels of Kantoor Kindermans of assurvita Bortels of assurvita Kindermans
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 2021
Adres van de zetel: Nieuwe Steenweg(H.) 40
3870 Heers
Sinds 5 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Driesmans ,  Nico  (0650.583.354)   Sinds 5 september 2016
Zaakvoerder (1)0650.583.354   Sinds 5 september 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug