shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0878.201.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 december 2005
Begindatum:22 december 2005
Naam:BELGIAN PORK GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 8 september 2015
Adres van de zetel: Ommegang West(WRB) 9 Stratenplan
8840 Staden
Sinds 22 december 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 december 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 24 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.391  -  Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 35.475.910,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.836.153 (COVALIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug