shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0881.596.871
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 2006
Begindatum:31 mei 2006
Naam:LOUKADI
Naam in het Frans, sinds 24 mei 2006
Adres van de zetel: Birminghamstraat 362
1070 Anderlecht
Sinds 26 februari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dghoghi ,  Youssef  Sinds 26 februari 2023
Bestuurder Elmissaoui ,  Mohammed  Sinds 20 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 juli 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 maart 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.241 -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 5 juli 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug