shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0881.702.779
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 2006
Begindatum:1 juni 2006
Naam:Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2006
Afkorting: POM West-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2006
Adres van de zetel: Koning Leopold III-laan 66
8200 Brugge
Sinds 1 juni 2006
Telefoonnummer:
+32(0)50140150 Sinds 1 juni 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 1 juni 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Tack ,  Lieven  Sinds 1 juli 2020
Voorzitter de Béthune ,  Jean  Sinds 24 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2011
Aanbestedende overheid
Sinds 1 juni 2006
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.113  -  Provinciale overheid
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 april 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug