shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0882.142.051
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2006
Begindatum:28 juni 2006
Naam:BOULANGERIE-PÂTISSERIE VANDER CAMMEN
Naam in het Frans, sinds 15 juni 2006
Adres van de zetel: Rue du Marché couvert 1
5590 Ciney
Sinds 15 juni 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 juni 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vander Cammen ,  Goffray  Sinds 15 juni 2006
Vaste vertegenwoordiger Vander Cammen ,  Goffray  (0437.067.647)   Sinds 15 juni 2006
Persoon belast met dagelijks bestuur 0437.067.647   Sinds 15 juni 2006
Persoon belast met dagelijks bestuur Vander Cammen ,  Goffray  Sinds 15 juni 2006
Gedelegeerd bestuurder 0437.067.647   Sinds 15 juni 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 5 april 2019
 
Brood- en banketbakker
Sinds 18 juli 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2006
Vrijstelling
Sinds 1 juli 2006
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 18 juli 2017
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 5 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.241 -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug