shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0882.245.682
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2006
Begindatum:3 juli 2006
Naam:Zurich Insurance Europe AG
Naam in het Nederlands, sinds 16 oktober 2023
Adres van de zetel: Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt am Main
Duitsland (Bondsrep.)
Extra adresinfo: 13. OG/floor
Sinds 16 oktober 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 8 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Dado ,  Franciscus  Sinds 1 september 2007
Persoon belast met dagelijks bestuur Van de Ven ,  Sofie  Sinds 1 december 2015
Vertegenwoordiger (bijkantoor) De Nil ,  Dirk  Sinds 9 februari 2018
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:8 maart 2006
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Da Vincilaan   5
1930 Zaventem
Sinds 1 juni 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2007
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 3 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  65.122  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 2 april 2016
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  65.122 -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.000.000,00 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0404.451.495 (Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 augustus 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug