shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0883.812.926
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 2006
Begindatum:9 september 2006
Naam:COSUCRA - GROUPE WARCOING
Naam in het Frans, sinds 9 september 2006
Afkorting: COSUCRA
Naam in het Frans, sinds 7 oktober 2019
Adres van de zetel: Rue de la Sucrerie(WAR) 1 Stratenplan
7740 Pecq
Sinds 9 september 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 september 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 23 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  10.320  -  Vervaardiging van groente- en fruitsappen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  10.391  -  Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  10.392  -  Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.110  -  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.620 -  Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 26.301.681,36 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0420.087.006 (COSUCRA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 september 2007
0450.533.425 (WARCOING - INDUSTRIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 september 2007
0463.506.580 (PROVITAL INDUSTRIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 september 2007
0475.003.951 (WARCOING RESEARCH)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 september 2007
0407.545.894 (Société coopérative de Déshydratation)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 september 2009
0436.306.988 (COOPERATIVE DE VALORISATION INDUSTRIELLE DE PRODUITS AGRICOLES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 september 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug