shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.859.626
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2006
Begindatum:21 december 2006
Naam:QBMT
Naam in het Nederlands, sinds 7 november 2011
Adres van de zetel: Archimedesstraat 17 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Deblieck ,  Tommy  Sinds 23 maart 2015
Bestuurder Goffin ,  Fabrice  Sinds 23 maart 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 januari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.520 -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 1 oktober 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug