shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0889.922.639
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2007
Begindatum:7 juni 2007
Naam:HYBRID Software Development
Naam in het Nederlands, sinds 6 september 2017
Adres van de zetel: Guldensporenpark 18
9820 Merelbeke
Sinds 20 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@hybridsoftware.comSinds 23 november 2020
Webadres:
www.hybridsoftware.com Sinds 23 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 mei 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 4 juli 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  26.200  -  Vervaardiging van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 3 oktober 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 12.150.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug