shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0890.535.026
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2007
Begindatum:3 juli 2007
Naam:FAGRON
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2014
Adres van de zetel: Venecoweg 20A
9810 Nazareth
Sinds 31 juli 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fagron.comSinds 10 mei 2021
Webadres:
www.fagron.com Sinds 10 mei 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 juli 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 7 juni 2017
Vrijstelling
Sinds 7 juni 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 april 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 18 april 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 502.094.125,17 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug