shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0891.617.862
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 augustus 2007
Begindatum:24 augustus 2007
Naam:RMS8
Naam in het Frans, sinds 10 augustus 2007
Adres van de zetel: Rue des Waides 8 Stratenplan
4890 Thimister-Clermont
Sinds 25 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 augustus 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2)0729.705.264   Sinds 30 september 2019
Zaakvoerder (2) Piront ,  Vincent  Sinds 10 augustus 2007
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 september 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 september 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  24.330  -  Koudvervormen of koudfelsen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.739  -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 21 oktober 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  46.731 -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug