shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0894.968.223
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2008
Begindatum:16 januari 2008
Naam:Across Health
Naam in het Nederlands, sinds 11 januari 2008
Adres van de zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Stratenplan  bus B 332
9000 Gent
Sinds 31 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 januari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 januari 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 februari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.210 -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 14 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 330.125,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0641.973.120 (ACROSS INTERNATIONAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 juli 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug