shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0895.490.736
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 februari 2008
Begindatum:5 februari 2008
Naam:EGIDE GROUP
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2018
Adres van de zetel: Place Jean Jaurès 21
4040 Herstal
Sinds 31 januari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.921  -  Verstrekken van verbruikskrediet
Sinds 1 augustus 2016
Btw 2008  65.122  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 augustus 2016
Btw 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 augustus 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  66.191 -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 1 mei 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 93.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0599.786.830 (1000 ASSURANCES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2018
0807.681.188 (BASTIN-CELIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2018
0433.075.702 (ID FINANCE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug