shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.314.345
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 2008
Begindatum:10 maart 2008
Naam:FOOD N'JOY
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2019
Adres van de zetel: Kanadezenlaan(D) 116   bus A
7711 Mouscron
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0442.377.606   Sinds 2 april 2018
Bestuurder 0825.715.072   Sinds 16 april 2012
Vaste vertegenwoordiger Bonnel ,  Arnaud  (0442.377.606)   Sinds 2 april 2018
Gedelegeerd bestuurder 0442.377.606   Sinds 2 april 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 10 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 10 maart 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.711 -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 180.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0860.459.086 (LA PASTORALE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 september 2009
0423.040.754 (CROC'IN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug