shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0897.436.971
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 2008
Begindatum:22 april 2008
Naam:OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES
Naam in het Frans, sinds 6 februari 2009
Afkorting: ORES
Naam in het Frans, sinds 6 februari 2009
Adres van de zetel: Avenue Jean Mermoz 14
6041 Charleroi
Sinds 16 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 18 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 33  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 5 juni 2014
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 9 mei 2008
Vrijstelling
Sinds 9 mei 2008
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 18 april 2008
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 5 juni 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.130  -  Distributie van elektriciteit
Sinds 29 januari 2009
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 juni 2008
Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 juni 2008
Btw 2008  35.120  -  Transmissie van elektriciteit
Sinds 1 juni 2008
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juni 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.130 -  Distributie van elektriciteit
Sinds 1 oktober 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug