shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0897.728.169
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2008
Begindatum:6 mei 2008
Naam:POWERRR
Naam in het Nederlands, sinds 25 oktober 2019
Adres van de zetel: Gentseweg(BEV) 309   bus A12
9120 Beveren
Sinds 24 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@powerrr.beSinds 25 oktober 2019
Webadres:
www.powerrr.be Sinds 25 oktober 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Martens ,  Xavier  Sinds 25 oktober 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 juli 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  38.321  -  Sorteren van ongevaarlijk afval
Sinds 1 september 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 27 juni 2012
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 21 maart 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.620 -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 7 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug