shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.458.243
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2008
Begindatum:4 juni 2008
Naam:KONVERT INTERIM VLAANDEREN
Naam in het Nederlands, sinds 4 juni 2008
Adres van de zetel: President Kennedylaan(Kor) 7 Stratenplan
8500 Kortrijk
Sinds 9 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 4 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 49  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0405.423.970   Sinds 4 juni 2008
Bestuurder Verschetse ,  Freddy  Sinds 6 juli 2020
Vaste vertegenwoordiger Verhelst ,  Wim  (0405.423.970)   Sinds 12 november 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Verschetse ,  Freddy  Sinds 6 juli 2020
Gedelegeerd bestuurder 0405.423.970   Sinds 4 juni 2008
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  78.200  -  Uitzendbureaus
Sinds 1 juli 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  78.200 -  Uitzendbureaus
Sinds 1 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juni 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug