shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.723.509
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juni 2008
Begindatum:19 juni 2008
Naam:OTN Systems
Naam in het Nederlands, sinds 19 juni 2008
Adres van de zetel: Industrielaan 17B Stratenplan
2250 Olen
Sinds 30 november 2011
Telefoonnummer:
014/25.28.47 Sinds 30 november 2011(1)
Faxnummer:
014/25.20.23 Sinds 30 november 2011(1)
E-mail:
info@otnsystems.comSinds 30 november 2011(1)
Webadres:
www.otnsystems.com Sinds 30 november 2011(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Anderson ,  Brian  Sinds 29 januari 2021
Bestuurder Parks ,  Jeremy  Sinds 9 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 10 juli 2008
Vrijstelling
Sinds 10 juli 2008
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  26.300  -  Vervaardiging van communicatieapparatuur
Sinds 7 april 2016
BTW 2008  27.900  -  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
Sinds 7 april 2016
BTW 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 7 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.520 -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 1 juli 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.072.753,97 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juni 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug