shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1003.618.022
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2023
Begindatum:19 december 2023
Naam:LAMA PROJECT
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 2023
Adres van de zetel: Lozenberg 17
1932 Zaventem
Sinds 19 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dinis da Silva ,  António  Sinds 19 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juni 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 februari 2024
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.203 -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 3 juni 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 december 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug